ÄTSTÖRT en antologi om ätstörningar, fett, mat och makt.

ÄTSTÖRT
E-bok

Nu finns Ätstört som E-bok!

Fortsättningen är påbörjad!

“Vi märkte behovet av att fortsätta att göra boken, att den tryckta bara kan vara ett första steg mot något större som vi vet bubblar i flera dagböcker, skrivböcker, bloggar och hårddiskar i närheten av oss. Vi gjorde en del till bokens sajt som heter skriv själv! och här finns nu det första fortsättningsalstret att läsa. Texten heter En (o)möjlig kamp mot “det sjuka” och är skriven av Annika Lindberg. Vill du skriva något själv eller har du något gammalt undangömt som du vill dela med dig av? Skicka det till oss och bli en del av Ätstört på kroppochatande.se!”

Fulltext >>
Hört talas om Sqfett?

Ätstört har bett Annika som är en av personerna bakom Sqfett berätta mer! – Sqfett är ett försök att kombinera svett med queer, feminism, fettaktivism och transaktivism. Idén till Sqfett kom upp när vi talade om att vi ville hitta ett sätt att träna utan att få samhällets kroppsideal nedtryckta i halsen samt svettas ihop utan [...]

Delta i uppsats om fettaktivism!

Hej! Jag heter Emma och jag studerar socialantropologi på Linköpings universitet. Under november månad (2011) inleder jag arbetet med min C-uppsats som ska handla om fett/kroppsaktivism. Till detta behöver jag hjälp av Er! Mitt syfte är att undersöka vad som händer när kroppen blir politisk; hur en aktivism med fokus på fett kan se ut, [...]

Elin Grelsson, GP: Kropp, ideal och komplex

“Det är en märklig och mäktig bok. Som om alla de som lätt blir röstlösa offer i samhällets ögon; exempelvis den feta, den anorektiska, den bulimiska och alltför smala och omuskulösa pojken plötsligt rest sig från slutna terapirum, hetsätningssessioner i tonårsrummet och det privata kroppshatet. I stället blickar de utåt, hittar ett gemensamt språk att finna alternativa synsätt på ätandet och kroppen än vad medicinen och samhället förmår erbjuda. Här handlar både fetma och anorexia lika mycket om ett uppror mot en rigid tvåkönsmodell som inte kan hantera tjocka kvinnor eller arga flickor. Som inte vet hur man hanterar en man som inte kan bära någon på sina starka armar. En medicinsk vård som är besatt av sjukdomsdiagnoser och individuell förbättring genom viktuppgång och ett samhälle lika besatt av den respektabla medelklasskvinnans lagom sunda bantning och duktiga kropp.”

Fulltext >>

Fria tidningen: Ett långfinger åt patriarkatet

“Jag är djupt tacksam över att den här boken har skrivits och getts ut. För er som jobbar med människor med ätstörningar är den ett måste. Ta dessa berättelser som utgångspunkt för ert arbete. Ätstörningar handlar inte om duktiga flickor, skönhetsideal och mat. Punkt. Det handlar om begär och vilja, sexuell som politisk. Det handlar om att känna och vilja så mycket men samtidigt begränsa sig själv totalt, eller rättare sagt: begränsas totalt av samhällsstrukturerna.”

Fulltext >>

Klara Strandberg, ETC: Livet är en diet

“Boken går ofta ett steg längre än de tidigare texter som skildrat anorexi och bulimi, det här genom att ta upp matproblematik ur ett feministiskt perspektiv. Den ger mängder av tankar kring varför så pass många unga kvinnor blir sjuka eller lider av matproblematik. Men också varför aktivister och feminister – som på något sätt borde kunna hålla sig ifrån vikthets och kroppsfixering – drabbas. När vi lanserade boken på bokmässan i Göteborg blev det uppenbart att den är efterlängtad. Kvinnor och män, unga som gamla, strömmade till vår monter för att köpa boken som tog slut långt innan mässan var över.”

Fulltext >>
Intervju med Maria Lönn

“Det är därför lätt att reducera stiluttryck och skönhet till något banalt och ytligt. Men så är det ju inte, skönhet är alltid politiskt och kroppen är något konkret, men ändå centralt i ideologiska sociala strukturer. Görs skönhet inte på rätt sätt av vita individer genom ”rätt” kläder (jämför white trash estetik), kroppar (stora kroppar, icke-funktionella kroppar) och uttryck, riskerar den att underminera vithet som något överordnat. På det sättet är att göra skönhet att göra vithet.”

Fulltext >>
UNT: Kroppen är ett slagfält

“Ambitionen är att vidga perspektivet, från att – som ofta görs – se på ätstörningar som en individuell sjukdom som främst drabbar unga flickor, och i stället kritiskt fråga sig: hur ser det samhälle ut där beteendet uppstår? Går det att se på den ätstörda personen som något annat än ett offer, en svag sjukling? Varför inte som en revoltör? Mot patriarkala strukturer, mot begränsande normer, mot förakt mot olikhet.”

Fulltext >>

Feministiskt Perspektiv: Ätstört bryter tystnaden

“Författarna i Ätstört lyckas bryta igenom mina tvivel, säga saker som fastnar. De söker vägar ut ur offerrollen, nya politiska kopplingar och större sammanhang. De säger: stanna inte vid ett ifrågasättande av smalhetsnormen – mobilisera ett kollektivt motstånd mot en fettföraktande värld. De skriver: ätstörningsaktivism kan gå hand i hand med transaktivism. De ifrågasätter strävan efter en viss kroppslig normalitet såväl inom vården som i samhället. De pläderar för rätten att inte stå ut. De efterlyser feministiska, normkritiska analyser i ätstörningsvården. De föreslår nya diagnoser. De skriver fram vithetens centrala plats i föreställningen om den smala, perfekta kroppen.”

Fulltext >>
Intervju med Amanda Carlsson

“Bakgrunden till att jag skrev uppsatsen, då 2002, var att jag helt enkelt inte förstod mig på ätstörningar, varken min egen eller andras. De förenklade förklaringarna om skönhetsideal funkade liksom inte och jag ville försöka förstå detta konstiga. För mig kändes det absurt att inte prata om kön, kropp och makt när man pratade om ätstörningar, ännu mer eftersom ätstörningar endast sågs som ett problem för unga tjejer under den här tiden. Samtidigt talades det inte om ätstörningar inom feminismen, i alla fall inte där jag befann mig. På något sätt kändes det som om alla redan ansåg sig veta allt om ätstörningar och att det inte behövde problematiseras direkt.”

Fulltext >>
Förenar oss är just vad vi gör

“Hanna Hannes Hård och Maria Andersson Vogel som båda bloggar om bland annat feminism och ätstörningar, pratade igår utifrån det aktivistsamtal som de genomfört för boken tillsammans med Susanna Petersdotter. Många kom och lyssnade. Idag var jag och Lotti Törnors inbjudna för att diskutera fettaktivism i Bangs, Ottars och Kom ut!s monter. Hon läste ett kort smakprov ur sitt bidrag ”Fettaktivistisk agenda” som handlar både om ett fettfobiskt samhälle och behovet av en aktivism som gör motstånd mot det. Och! Igår sålde de nya böckerna också slut.” Fulltext >>

Intervju med Marilyn Wann

“Det finns mycket pengar att tjäna på att människor köper en kur snarare än radikal politik. En person köper då en produkt som egentligen inte ändrar situationen och kommer därför tillbaka och köper mer. Och saken är ju den att i vårt samhälle är alla feta, vilket passar marknadskrafternas önskan att sälja viktminskningsprodukter. Det bidrar till att upprätthålla skeva föreställningar och människor betalar ett högt pris för det i form av sådant som pengar, fysisk och mental hälsa, ickelevt liv, istället för att göra något produktivt. Vi talar här om ett medborgarskap baserat på huruvida du kommer i en viss storlek på jeansen eller inte.” Fulltext >>

Intervju med Rikard Friberg von Sydow

“Har vi rätt att skada oss själva? Varför då? För att vi äger våra kroppar? Får vi då sälja oss som slavar? Nehej – men på vilket sätt äger vi dem då? Vad har vi för ansvar för oss själva? Vidare – de som betraktar den person som skadar sig själv. Måste vi ingripa? Vad händer med oss och vårt samhälle om vi inte ingriper? Måste en läkare ingripa om en person är skadad? Måste en frisör ingripa om någon är oklippt? Går det att jämföra frisörer och läkare?” Fulltext >>

Intervju med Maria Ahlsdotter

“Om vi behandlar till exempel ätstörningar som en felhandling/feltanke enkom så missar vi så mycket annat som borde kunna få plats i behandlingsrummet. Kanske är det också förklaringen till att så många som ’tillfrisknat’ från ätstörningar inte upplever sig må speciellt bra. Ibland till och med sämre. Jag önskar verkligen att behandlare på alla nivåer ska våga ha ett politiskt öga, dels på klienternas livsöden, men framför allt på sin egen verksamhet.” Fulltext >>

En superfet hjälteworkshop

När jag var i San Francisco på honungsmånad i juni i år så lyckades jag och min man Axel dessutom matcha in den queera och fettaktivistiska organisationen NOLOSE:s konferens “The bridge to Fatlandia” i Oakland. Vi fick vara med om fanzineworkshop, ett transseparatistiskt samtal, samtal för allierade, samtal om sexpositivism, modeshow och en massa socialt umgänge [...]

Marilyn Wann på UCLA: ”Fighting Fat Fear During the War on ‘Obesity’”

Den 26 oktober 1993 hände två riktigt dåliga saker för Marilyn Wann. Personen hon dejtar berättar om sin genans inför att presentera henne för kompisar för att hon är fet. Dessutom får hon också nej vid ansökan om en hälsoförsäkring av Blue Cross California av just samma skäl. Dessa händelser blir en vändpunkt. Fram till [...]

Twitter
 • Bloggen Judy K utlyser tävling med Ätstört som pris!
  http://t.co/waq16nXg
  2011/11/07 14:48
 • "Antologin som helhet förmedlar ilska och stridslystenhet. En vilja att fortsätta störa, beröra och förändra":
  http://t.co/RqRi8WWW
  2011/10/17 15:01
 • Kul! RT @isprinsen: Skriver i @fempers om Ätstört @kroppochatande
  http://t.co/RyN4OLBc
  2011/10/15 08:45
 • boken sålde visst slut under bokmässan men fler böcker ska ha kommit ner för bara några timmar sedan. Att så många velat läsa - fantastiskt!
  2011/09/24 02:09
 • snart kommer boken, vi räknar dagarna! Under tiden kan du läsa intervjuer, skribenternas presentationer, tack m.m. på
  http://t.co/TEegr9x
  2011/08/23 10:43